“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3).

Neden Vaftiz?

Neden Vaftiz?

Neden Vaftiz?

‘Hristiyanlık’ denildiğinde bir sürü terim akla gelir.  Bunlardan biri de vaftiz kelimesidir.  Hristiyanlık’la vaftiz’in yakın bir ilişkisi olduğu apaçıktır.  Kimisine göre vaftiz olmak Hristiyan olmak demektir.  Kimisine göre de günahtan arınma kurtuluş demektir.  Peki vaftizin gerçek anlamı nedir, niye ve nasıl yapılmalıdır?  Bunun ve benzer sorulara aşağıda kısa cevaplar bulabilirsiniz:

Niçin vaftiz?

  • Vaftiz tövbe etmenin bir göstergesidir.  Musa’ya Tanrı tarafından indirilen Yasa’da kutsallığı ve Tanrı’ya adanmışlığı simgeleyen bir çok kural vardır.  Bunların içinde yıkanma törenleri de vardı.  Bu ritüel yıkamalar insanın günahlarını temizlemeye güce sahip olmamalarına rağmen daha çok insanın niyetini yansıtmak için verilmişti.  Yeni Ahit (İncil) döneminde Mesih’in yolunu hazırlamakla görevlendirmiş olan Vaftizci Yahya insanları bu tür bir tövbe vaftizine cağrıp suya batırıyordu.  Vaftiz Tanrı’ya adanmışlığı ve bağlığı simgeler.
  • Vaftiz itaatliğin bir belirtisidir.  Tanrı Kuzusu olan İsa Mesih günahsız olmasına rağmen Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmek istedi.  Bunu hem O’nun ardından gidenler (Hristiyanlar) için bir örnek olsun diye hem de Baba Tanrı’ya olan itaatliğini göstermek için yaptı.
  • İsa Mesih dünya dan bedenen ayırlmadan geri de bıraktığı öğrencilere O’na iman edenleri vaftiz etmelerini emreder.

Vaftizin kurtama gücü var mı?

  • Kendiliğinde yoktur.  İnsanı Tanrı’nın gazabından tek kurtaran şey Tanrı’nın lütfu ve isteğidir. Vaftiz kurtulduğumuza dair bir işaret ve tanıklılıktır ama.

İbadete katılmak için vaftiz bir şart mı?

  • Hayır değildir.  Ancak Tanrı’nın sağladığı kurtulş yolundan gidilmeye karar veridliğinde vaftiz olmak önemlidir.  Yukarı da belirtildiği gibi açık bir şekilde İsa Mesih’i Rab olarak kabul edildiğine dair bir tanıklılıktır dolayısıyla her imanlının yerine getirmesi gereken bir iman göstergesidir.

Kaç kere vaftiz olması gerekiyor?

  • Sadece bir defa

Nasıl vaftiz olmalıdır?

  • Genelde vaftiz edilidiğinde vaftiz olacak olan kişi tamamiyle suya batırılıp tekrar çıkartılır.  Bu hareket önceki hayata ölündüğü ve Tanrı için yaşanacak üzere yeni bir hayata diriltildiğini simgeler.

Çocuk vaftizi geçerli mi

  • Çocuk vaftizine dair hiç bir yerde Kutsal Kitap’ta (Tevrat, Zebur ve İncil) bir örnek ya da buyruk bulunmamaktadır.  Tüm anlatılan vaftizlerin durumun bilincinde olan kişilere yapıldığı görülmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image