“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3).

Biz Kimiz?….

Mesih İsa aracılığıyla Tanrı’nın sonsuz sevgisini tatmış ve kurtarışını kabul etmiş Protestan Hıristiyanlarız. Topluluklarımız herkesle karşılıklı sevgi, saygı ve huzur içerisinde din ve vicdan özgürlüklerini yaşamayı arzulayan vatandaşlardan oluşmaktadır.

 

İncil’in İyi Haberi…

İncil’in ana mesajı Tanrı’nın sevgisi ve kurtarışı ile ilgilidir. Mesih İsa, sonsuz kurban niteliğindeki ölümüyle ve ölümden dirilişiyle cennet kapısını herkese aralamıştır. İncil bütün insanları tövbe edip bu yüce habere yürekten inanmaya davet etmektedir.

Ayrıca, inanıyoruz ki:

1.  Tevrat, Zebur ile İncil’den oluşan Kutsal Kitap, çağlar boyu geçerli olan Tanrı’nın hatasız, güvenilir ve değişmeyen Kelâmı’dır.

2.  İncil İnancı, Mesih İsa’nın getirdiği sonsuz kurtuluşun saf mesajıdır. Bu mesaj ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine ilahi, semavi ve evrenseldir!

3.     Bir ve tek olan Tanrı, Kutsal Kitap’ta kendini; CevherKelâm ve Kudret olmak üzere üç temel özellikle varlığını açıklar.

4.     Mesih İsa’ya teslim olan kişi, kurtuluş armağanı karşısında Rabbini her konuda hoşnut etmek ve komşusunu kendisi gibi sevmek için gayret eder.

5.  Kilise Mesih İsa’yı tanımak, O’nun karakterini yansıtmak ve başkalarına O’nu tanıtmak için vardır.

 

Rab’bin Kelâmı’nı yürekte yeşerten iyi toprak olmak…

“Ekinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.” (İncil, Matta 13:18-23)

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image