“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3).

Tek inanç kaynağımız, Mesih İsa’nın kendisi ile çağlar üstü olan İncil’in semavi, evrensel ve değişmeyen mesajıdır.

Aşağıda sunulan İLMİHAL ve İBADET YÖNETMELİĞİ isimli belgeler, Mesih İsa’yı ve İncil’i en pak şekilde yaşamak arzusunda olan biz Hıristiyanların ibadet ve uygulamalarımızın günümüz ve ortamımız şartlarına en uygun gördüğümüz pratik uyarlamasıdır.

Ayrıca soldaki linklerde:

•    Kiliselerimizde verilen vaazlardan örnekler,

•    Vakfımızın bünyesinde hazırlanan yayınlardan online metinler ve

•    Çeşitli ulusal televizyon kanallarında konu edilen vakfımız veya inancımız ile ilgili program özetlerini bulabilirsiniz.

www.radyokilise.com

İLMİHAL. İnanç ve İbadet Kılavuzu, imanlıların yerel kilisenin bünyesinde İncil’in buyrukları ve ilkelerine bağlı kalarak gelişmeleri için inanç ve ibadet yaşamına ilişkin temel bilgileri ve kuralları vermektedir. Ayrıca İstanbul Protestan Kilisesi Vakfına bağlı Kilise Topluluklarına üye olabil­mek için, adayların bu İLMİHALİ okuyup kabul etme­leri gerekir.

İ.P.K.V. İbadet Yönetmeliği. Vakfın Kuruluş Senedi 4-G ve 4-H Maddeleri gereğince hazırlanmış ve 22.12.2002 tarihinde Vakıflar Müdürlüğüne intikal eden bu İbadet Yönetmeliğinin amacı, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfına bağlı kilise ve ibadet salonlarında uygulanacak ibadet, etkinlik ve idare kurallarını saptamaktır.

Kültürler Mozaiği İstanbul’da bir Hoşgörü Mucizesi. 23 Ekim 2010 tarihinde çeşitli devlet erkanı, yabancı ülke diplomat temsilcileri ve kadim kiliselerin vekillerinin katılımıyla düzenlenen Vakfımızın 10. Yıl Kutlaması için hazırlanan bu tanıtım kitapçığında Vakfımızın, inancımızın ve hizmetlerimizin bir özetini bulabilirsiniz.

Vaftiz nedir?

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image